wizaż | makijaż ślubny, wizaż i stylizacja ślubna.
23 Kwiecień, 2014
 
wizaż
..:: KATALOG WIZAŻYSTÓW ::..

Ślub

DODAJ FIRMĘ
wizaż.com » katalog firm » wizaż, makijaż ślubny

  (wpisz nazwę firmy lub miasta)
  (wybierz województwo)

znalezionych: 69 firm na 1 stronach

Kinga Wiekiera - make up artist & stylist

Oferuj? profesjonalne us?ugi z zakresu wiza?u, stylizacji ?lubnej oraz stylizacji paznokci z dojazdem do klienta na terenie Krakowa, Olkusza i okolic.
Pracuj? na kosmetykach firm: Kryolan, M.A.C., Estee Lauder, ArtDeco, Nouba, Bourjois, Inglot i Sun Flower.
Jako kosmetolog ch?tnie doradz? tak?e w sprawie piel?gnacji skóry twarzy i cia?a. Serdecznie zapraszam do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert? na mojej stronie www.kinga.wiekiera.com

ma?opolska
tel. +48 668 763 405  


www.kinga.wiekiera.com

Szczuka Visage

Wiza?ystka - Karolina Szczuka Swoj? wiedz? zdobywa?am w jednych z najlepszych o?rodków w kraju kszta?cacych przysz?ych wizazystów. ?ledz? nowe trendy w modzie i makija?u i staram si? "przenosi? je" na twarze moich klientek. Doje?d?am na terenie Bydgoszczy i okolic oraz Torunia i W?oc?awka, lub zapraszam do siebie. Wykonuj? makija?e ?lubne(+ próbny), fotograficzne, wieczorowe(okazjonalne), dzienne(biznesowe), korekcyjne. Pracuj? na profesjonalnych francuskich kosmetykach. Zapraszam na moj? stron? internetow?.

85-861 Bydgoszcz
Glinki
tel. 0695 42 80 80  
 gg: 11580225


www.szczukawizaz.pl

Izabela Wiza?ystka, Stylistka

Nazywam si? Iza i jestem profesjonaln? wiza?ystk? i stylistk?. Uko?czy?am szkolenia w zakresie piel?gnacji urody i zajmuj? si? mi?dzy innymi takimi zabiegami jak:
- makija?
- stylizacja
- piel?gnacja urody

Do ka?dej z Pa? podchodz? indywidualnie, doradzam w zakresie piel?gnacji, makija?u, stylizacjii. Zapewniam mi?? i profesjonaln? obs?ug? oraz niskie ceny przy ?licznych efektach.

Moje ceny kszt?tuj? si? nast?puj?co:
Makija? dzienny 50z?
Makija? wieczorowy 80-110 z?
Makija? ?lubny 110-190 z?
Makija? Pana M?odego 40-100z?
Makija? próbny 50-120 z?
PIEL?GNACJA OCZU, Piel?gnacja d?oni i paznokci, Stylizacja ?lubna, Stylzacja Pani M?odej, Stylizacja Pana M?odego

Wroc?aw
tel. 0604 607 824  


www.wizaz-stylizacja.pl

Studio MHR mgr Magdalena Hassek-Rogowska

Jestem magistrem sztuki (grafika projektowa), dyplomowan? wiza?ystk? i kolorystk?. Zajmuj? si? profesjonalnym wiza?em, analiz? kolorystyczn? i stylizacj?, w tym równie? ?lubn?.
W ofercie us?ug pakiet promocyjny: makija? ?lubny z próbnym i dojazdem do Klientki na terenie Bydgoszczy w dniu ?lubu- wszystko w cenie 250 z?. Mo?liwy jest te? dojazd poza terenem miasta i województwa- cena do indywidualnej negocjacji. Do profesjonalnej analizy kolorystycznej wykorzystuj? mi?dzy innymi program komputerowy Laurel. Dzi?ki niemu moje Klientki otrzymuj? wyczerpuj?c?, bogat? informacj? o sobie w postaci wydruku, któr? z powodzeniem wykorzystuj? do codziennego makija?u, doboru garderoby i kosmetyków. Analiza ko?czy si? konsultacj? i nauk? makija?u. Makija?e (tak?e wieczorowe, karnawa?owe i inne) wykonuj? w nowym przytulnym gabinecie w Bydgoszczy przy ul. Pozna?skiej 28 w pobli?u którego zawsze bez problemu zaparkujesz. Tutaj, w Atelier 28 wspó?pracujemy ze znanym fryzjerem, Olafem Sobieralskim i zapewniamy kompleksow? us?ug? obejmuj?c?: analiz? kolorystyczn?, metamorfozy, wiza?, stylizacj? i fryzury z upi?ciami oraz stylizacj? paznokci. Stale wspó?pracuj? z profesjonalnymi fotografami i kosmetyczk?; Wspó?pracuj? te? z firmami eventowymi w zakresie pokazów profesjonalnego wiza?u na imprezach firmowych, targowych, plenerowych i innych. Poza tym wykonuj? zabiegi fotodepilacj i fotoodm?adzania skóry najnowszym niemieckim aparatem IPL Smart Puls w Bydgoszczy. Od czerwca 2009 wykonuj? równie? zabiegi skutecznego, trwa?ego usuwania cellulitu jedynym w Bydgoszczy szwajcarskim aparatem Duolith®SD1 firmy Storz Medical AG wykorzystuj?cym metod? ESWT (fala akustyczna). Zapewniam fachow? i profesjonaln? obs?ug? gwarantowan? w?a?ciwym wykszta?ceniem i dyplomem oraz profesjonalnymi szkoleniami i do?wiadczeniem.

85-129 Bydgoszcz
ul. Pozna?ska 28 (Atelier 28)
tel. 0601 92 15 46  "ELAN" Tamara Przybysz - Wiza? i Stylizacja

Profesjonalne makija?e ?lubne, wieczorowe,
okoliczno?ciowe, korekcyjne, fotograficzne, fantazyjne.

Indywidualne porady w zakresie stylizacji i makija?u dla pa? i panów.

Pozna?
tel. 0603 077 006  Monika Alicka

Makija? na ka?d? okazj?!!!
?lubny, wieczorowy, codzienny, fantazyjny, do zdj??.

61-249 Pozna?
Os. Stare ?egrze 76/21
tel. 0507 065 147  
 gg: 7792747ewizaz - El?bieta Witu?

Jestem dyplomowan? wiza?ystk?, wykonuj? wszystkie typy makija?y (min.?lubny, wieczorowy, artystyczny, korekta cery pana m?odego). Udzielam porad zwi?zanych z wiza?em, nauka makija?u wraz z analiz? kolorystyczn? (program Lauren)- wyczerpuj?ca informacja (20s. w wydruku), dzi?ki której klientki potrafi? w ciekawy sposób wykorzysta? zdobyt? wiedz? na co dzie? w zakresie makija?u, kosmetyki, doboru garderoby oraz bi?uterii zdobyt? podczas nauki makija?u. Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich us?ug.

Pszczyna
tel. 0608 706 819  
 www.ewizaz.plAgnieszka Niewiadomska

Profesjonalne makija?e okoliczno?ciowe: dzienne, wieczorowe, ?lubne..., dojazdy na miejsce, atrakcyjne ceny. Dobór kosmetyków do rodzaju cery. Porady kosmetyczne

Warszawa
tel. 609 091 764  

Wiza? i stylizacja

Jako wiza?ystka i stylistka udzielam porad w zakresie analizy kolorystycznej, modelowania twarzy i stylizacji sylwetki, autoprezentacji oraz makija?y: ?lubny, wieczorowy i okoliczno?ciowy.

Opole
tel. 606 534 153  

PERFEKT"" salon urody"


Gda?sk
ul. Ko?obrzeska 63d
tel. 058 553 76 80  

WIZA?YSTKA STYLISTKA

Profesjonalny makija? na ka?d? okazj?, przygotowanie do sesji fotograficznej, tak?e fotografii czarno-bia?ej

Pozna?
tel. 061 867 44 34  

Agnieszka Kubicka

Makija? ?lubny, próbny, do zdj?? itp.

Pozna?
ul. Starowiejska 12
tel. 061 826 82 81   tel. 0507 153 004

Agnieszka Adamczyk

Makija?e okliczno?ciowe, ?lubne, studniówkowe, wieczorowe i korekcyjne. Charakteryzacja filmowa studyjna oraz fashion.

Warszawa
tel. 504 796 899  

Sudio Kreacji Wizerunku Ach!

Studio wiza?u, salon fryzjerski, kompleksowe us?ugi ?lubne

Toru?
tel. 056 622 44 61  

Irena Kozie?-wiza?ystka

Dobór kolorów do urody klienta, opracowywanie palety kolorów. Makija?e: ?lubny, wieczorowy, fashion, sylwestrowy i inne. Korekty niedoskona?o?ci, kamufla? zmian chorobowych (np.: rumie?, bielactwo, tr?dzik i inne), Indywidualna nauka makija?u, szkolenia z zakresu wiza?u. Henna, regulacja brwi, manicure, malowanie fantazyjne. Dojazd do klienta bezp?atny. Serdecznie zapraszam

Wasilków, Bia?ystok
tel. 696 426 320  

Gabinet Kosmetyczny Solarium

Kosmetyka piel?gnacyjna i lecznicza, makija?, tipsy, manicure, pedicure,trwa?a na rz?sy, sztuczne rz?sy, ?wiecowanie uszu

Wroc?aw
ul. Powsta?ców ?l. 160
tel. 071 33714 96   tel. 0601 168 626

GT Studio Wiza?u i Stylizacji

Makija?e, stylizacja, wiza? oraz stylizacja paznokci. Szczegó?y w Studio.

Bia?ystok
ul. Legionowa 30 lok. 203
tel. 085 742 20 22  

Angelina Janas - Jankowska

Wiza?ystka, stylisyka; projektuj? i wykonuj? nietypowe dodatki

Pozna?
tel. 503 979 788  

Monica-Studio

Profesjonalny makija?, stylizacja, upinanie w?osów (koki), paznokcie

Warszawa
tel. 606 607 161  

Joanna Nawrocka

Makija? ?lubny, makija? artystyczny, analiza kolorystyczna

Bydgoszcz
tel. 501 380 686  

Salon Kosmetyczny Agnieszka Sarnowska

Wiza?, stylizacja, paznokcie.

Stalowa Wola
ul. Broniewskiego 7
tel. 0503 963 692   

PRESTIGE

Oferujemy: * liftingi twarzy i biustu * henn? w wielu kolorach * regulacj? brwi * cudownie pachn?c? i ma?o bolesn? depilacj? woskiem * manicure i pedicure * przek?uwanie uszu * makija? na ka?d? okazj? * kuracja przeciw cellulitis i rozst?pom * lifting biustu z czystym kolagenem * NOWO?Æ! CATIOVITAL-bezbolesne, g??bokie oczyszczanie skóry wraz z jonizacj? aktywnym ?elem-serum * AKRYL/50 z? * Masa?e*

Gda?sk
ul. S?owackiego 50
tel. 058 344 95 04  

Cztery Pory Roku

Studio Wiza?u oferuje Parom M?odym porady stylistów w zakresie doboru strojów ?lubnych, dodatków, fryzur, wi?zanek i wszystkiego, co sk?ada si? na wspania?y wygl?d Pary M?odej w tym wyj?tkowym dniu. Wykonujemy tak?e makija? ?lubny w studio i w domu Panny M?odej. Zapraszamy

?ód?
ul. Piotrkowska 39
tel. 042 6 301-301   fax 042 6 301-301

Karolina Supernak

Makija? dzienny, wieczorowy i okazjonalny (?lubym studniówki itp.), stylizacja, dobór fryzury, analiza kolorystyczna, podstawowa nauka wiza?u.

Kraków
ul. Go?a?ki 9/15
tel. 508 145 234  

Aneta Kowalska - Wiza?ystka Stylistka

Tanio! Profesjonalny makija? dzienny, wieczorowy, okoliczno?ciowy. Doje?d?am Warszawa i najbli?sze okolice. Serdecznie zapraszam

Warszawa
tel. 22 637 52 06  tel. 0502 124 407

Studio wiza?u i stylizacji GARDEROBA

Szeroko poj?ty wiza? i stylizacja: makija?e okoliczno?ciowe, dzienne, wieczorowe, ?lubne; projektowanie sukien i dodatków.

Pozna?
tel. 0503 979 788   

Make up & styling

Profesjonalny makija? : ?lubny, wieczorowy, dla lady (odm?adzaj?cy), fotograficzny, filmowy, teatralny, artystyczny, dla modelek i modeli. Pracuj? na profesjonalnych kosmetykach.

Pi?a
tel. 506 695 700  

studio joico

salon fryzjerski, makijaZe

Sopot
ul. Hafnerra 59
tel. 058 550 98 20   tel. 0607 501 450

Szko?a Kreacji

makija? ?lubny i weselny, kursy indywidualne wiza?u

Warszawa
ul. Bagatela 10 lok.14 klatka C
tel. 022 629 23 29  

Studio Makija?u i Stylizacji

Indywidualny dobór kolorystyki i makija?u, makija? ?lubny, wieczorowy, fantazyjny, do zdj?? i pokazów mody, bodypainting. Jestem dyplomowan? wiza?ystk?, wspó?pracuj? z fotografami, agencjami reklamowymi, projektantami mody. Mam na swoim koncie kilka nagród w Mistrzostwach Makija?u.

Kraków
ul. Brodowicza 3/3
tel. 608 709 721  

Edyta Anna Karpienko -Wiza?ystka

Profesjonalne makija?e ?lubne, wieczorowe, stylizowane, fotograficzne. Stylizacje i porady. Fryzury i upi?cia okoliczno?ciowe. Pracuj? na profesjonalnych kosmetykach

Wroc?aw, ?migród
tel. 607 035 775  

Studio Wiza?u

wyk?adowca w szko?ach wiza?u, makija?e dziene, wieczorowe, ?lubne, karnawa?owe, stylizacja kolorystyczna, paznokcie, tatua? (hena). W?asne Studio w centrum Bochni

Bochnia
ul. Rynek
tel. 503 832 825  

Studio Wiza?u Geen Life

Kursy makija? i stylizacji, makija?: dzienny, wieczorowy, ?lubny, okazyzyjny, manicure i tatua?e (henna) - w wykonaniu wyk?adowcy na presti?owych uczelniach kosmetycznych

31-115 Kraków
pl. Sikorskiego 11
tel. 0503 832 825  

Pacykarnia Monika Kubiak - Makija?ystka

Makija? ?lubny + makijaz próbny. Makija? rodzinny (mama, siostra, ?wiadkowie). Makija? i stylizacja na specjalne okazje. Konsultacje fryzjera stylisty. Nauka makija?u indywidualnego.

Pozna?
tel. 061 86 86 072   tel. 0601 552 777

Emilia Szczepankiewicz

Makija? ?lubny i okoliczno?ciowy. Makija? próbny. Makija? rodzinny (Pan M?ody, Mama).

Pozna?
tel. 600 202 446  

Luiza Wójcik

Makija?e dzienne i wieczorowe. Makija?e ?lubne, fotograficzne, optyczne. Modelek i modeli. Porady w zakresie stylizacji i doboru koloru. Dojazd do klienta.

Pozna?
tel. 061 661 99 88  tel. 0606 656 263

Wiza? i stylizacja.

Makija? dzienny, wieczorowy, karnawa?owy, ?lubny oraz do sesji zdj?ciowych. Uk?adanie fryzur. Stylizacja d?oni.

Kraków
tel. 505 567 072  

Wiza? i stylizacja ?lubna

Jestem dyplomowan? wiza?ystk? wspó?pracuj?c? z projektantk? mody w zakresie projektu i uszycia wyj?tkowej sukni ?lubnej- w wyznaczonym przez klienta bud?ecie. Wykonuj? tak?e profesjonalne, trwa?e makija?e, podkre?laj?ce urod? Panny M?odej. Zajmuj? si? równie? poradami w zakresie stylizacji ?lubnej.

Warszawa
tel. 022 466 27 17   tel. 0503 387 626

Kasia

Makija? ?lubny i wieczorowy, firmowe kosmetyki. Makija? próbny gratis! Przyst?pne ceny. W ka?dym miejscu i o ka?dej porze.

Siemianowice
tel. 0607 362 179   

Wiza?ystka

Makija? ?lubny, wieczorowy, makija? rodzinny (mama, siostra, ?wiadkowa). Porady i stylizacja.

?winouj?cie
tel. 505 273 151  tel. 0607 685 049 po godz.16

e-wiza?

Dobór kolorów do typu urody. Makija?e - od naturalnego do ?lubnego i wieczorowego - tak?e dla Pana M?odego lub do wyst?pie? publicznych. Indywidualna nauka makija?u. Sprzeda? kosmetyków. Pokazy makija?u i kosmetyczne.

Bia?ystok
tel. 48 603 501 715  

Atelier Jolanta Lechowicz

Wiza?ystka

Kraków
tel. 501 679 137  

Tattow

Oferuje us?ugi z zakresu malowania i ozdabiania cia?a, stylizacje, makija?e okoliczno?ciowe czy wykonywanie strojów na ró?nego rodzaju imprezy. Bra?am udzia? jako stylistka, makija?ystka, stylistka czy projektantka mody w takich imprezach jak Gazeta na Pla?e, Prowokacje w Lublinie, Festyn Archeologiczny w Biskupinie, praca dla wydawnictwa Media Express jako stylistka sesji mody dla miesi?czników dla pa?. Maluj? tylko profesjonalnymi kosmetykami do makija?u i do bodypaintingu. Sedrecznie zapraszam do korzystania z moich us?ug.

Warszawa
ul. Bartoszycka
tel. 0503 813 666   

Natalia Kubacka

Masz pi?kne oczy? podkre?l to! Lubisz swoje usta? Zaakcentuj je! Twoim atutem jest naturalno??? Kokietuj ni?! Makija? dzienny, do pracy, XtraVagancki, ?lubny. Profesjonalnie i z wyczuciem.

Pozna?
tel. 0608 824 804   

Charakteryzator-Stylista Karolina Banaszy?ska

Dyplomowana charakteryzatorka - Mi?dzynarodowa Szko?a Charakteryzacji M.E.DZIEWULSKIEJ Warszawa. Profesjonalny makija?: ?lubny, wieczorowy, odm?adzaj?cy... Posiadam profesjonalny kufer i lustro charakteryzatorskie. Projektuj? dodatki ?lubne. Doje?d?am - Pozna? i okolice.

Pozna?
tel. 0600 956 058   

WIZA? Ewa Osi?ska

Makija?e na ró?ne okazje: naturalny, dzienny, wieczorowy, koktajlowy, ?lubny, sylwestrowy, karnawa?owy, studniówkowy, fantazyjny, do sesji zdj?ciowych, TV, synchroniczny

Warszawa
tel. 022 674 29 71   tel. 0697 553 637

3d studio

Wiza? i stylizacja. Makija? ?lubny. Wydobycie i podkre?lenie naturalnego pi?kna kobiecej twarzy, podkre?lenie jej uroku i wyeksponowanie tego co w kobiecie najpi?kniejsze.

Warszawa
ul. Wolska 87/38
tel. 601 253 322  

Super Wiza?

Makija? ?lubny, dzienny, wieczorowy, naturalny, sylwestrowy, fantazyjny, do sesji zdj?ciowych, na HALLOWEEN

Warszawa
tel. 605 655 591  

Sylvia Creation

Dyplomowana wiza?ystka, wykonuj? wszystkie typy makija?y, pe?n? stylizacj?. Udzielam porad wiza?u - dobór kolorystyczny i analiza indywidualnych cech urody, metamorfozy - kreacja wizerunku, oraz makija?e. Pracuj? na najleprzych profesjonalnych kosmetykach kolorowych. Dojazd do klientki (w obr?bie Warszawy i okolic w cenie us?ugi).

Warszawa
tel. 501 373 642  

Studio Stylizacji Paznokci

Tipsy akrylowe, Fiberglass, Manicure, akryl kolorowy, zdobienia okoliczno?ciowe, naprawa uszkodzonych paznokci, zdobienia akrylem

Che?m
ul. Gda?ska 11 B
tel. 082 564 33 30  tel. 0691 757 444

STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ

KOSMETYKA, FRYZJER, SOLARIUM

LUBLIN
ul. Nowowiejskiego 5E
tel. 081 442 93 92  

Studio Kosmetyczne DAKINI

Makija? ?lubny i okazjonalny, stylizacja kolorystyczna, kosmetyka lecznicza i piel?gnacyjna.

Kraków
ul. Grenadierów 7e
tel. 012 638 16 22  tel. 0501 777 716

Gabi Mikiciuk

Marzysz o iealnym makija?u który jest Twoj? drug? skór?, Chcesz wygl?da? idealnie ka?dego dnia, O wyj?tkowym makija?u w Dniu Twojego ?lubu, Na szalonej imprezie, Nie wiesz jak zadbac o swój wizerunek, Nie wiesz jak pomalowa? sie do nowej pracy? Gabi Mikiciuk Wiza?ysta, stylista, charakteryzator teatralny i filmowy wykonuje: *Makija? ?lubny *Makija? okoliczno?ciowy *Makija? naturalny *Makija? wieczorowy Prace wykonuje w domu klientki lub w presti?owym salonie w centum Warszawy. Serdecznie zapraszam do w spó?pracy.

WARSZAWA
tel. 48 604 454 948  

Avangarda

Polecam us?ugi w zakresie pe?nej kosmetyki, wiza?u i stylizacji.

Bielsko-Bia?a
tel. 604 355 641  

WIZA?YSTKA - Magdalena Andler

Dyplomowana wiza?ystka - profesjonalne, w 100% trwa?e makija?e-?lubne, dzienne, wieczorowe, korekcyjne, okazjonalne. Atrakcyjne ceny, dojazd do klientek z Bydgoszczy i okolic-GRATIS!!!

Bydgoszcz
tel. 696 473 456  

Studio Kosmetyczne

makija?e: ?lubny, wieczorowy, okoliczno?ciowy, sylwestrowy,
- korekty niedoskona?o?ci i kamufla? zmian chorobowych (np. rumie?, itp.),
- makija? w domu klienta,
- dobór koloru do urody klienta,

Bydgoszcz
tel. 604 136 353  

Tipsik

Profesjonalne tipsy ?elowe, wzmacnianie naturalnych paznokci ?elem, zdobiennictwo, manicure, pedicure. Wszystkie us?ugi wykonujemy u klientki w domu. Na terenie Wroc?awia dojazd do klientki gratis.

WROC?AW
tel.   

ARTIS"" Szko?a Makija?u"

Makija?e ?lubne, okoliczno?ciowe, artystyczne, ekstrawaganckie. Kursy, szkolenia, prezentacje, us?ugi sceniczne. Bodypainting. W?a?cicielka szko?y: artysta plastyk Anna Brózda.

Katowice
tel. 606 591 088  

STUDIO MAKIJA?U I STYLIZACJI

W?a?ciwy dobór makija?u ?lubnego pozwoli Ci cieszy? si? tym wspania?ym dniem znacznie d?u?ej. Wszyscy mog? wygl?da? pi?knie - mo?esz to sprawdzi?! Dzi?ki bezp?atnym konsultacjom - poczujesz si? pewniej! A je?li potrzebujesz pomocy a wczoraj"" - zadzwo? od razu."

Warszawa
tel. 606 996 995  

ABOVE***

MAKIJA?E ?LUBNE - wersje klasyczne oraz najnowsze tendencje mody ?lubnej -indywidualnie do sukni, dodatków oraz typu urody i temperamentu. Pi?kne, trwa?e i wyj?tkowe. FRYZURY ?LUBNE *** niepowtarzalne, z cudownym i urzekaj?cymi dodatkami (w cenie us?ugi).

Warszawa / dojazd do Klientki
tel. 502 963 231  

Wiza?ystka - Wioletta Biskup

Serdecznie zapraszam : Wykonuj? Profesjonalne makija?e ?lubne, wieczorowe, okoliczno?ciowe, sylwestrowe, korekty niedoskona?o?ci i kamufla? zmian chorobowych, makija? w domu klienta, dobór koloru do urody klienta. Makija?e wykonujemy na profesjonalnych kosmetykach trwa?o?? do 48 godz. Konkurencyjne ceny, mi?a atmosfera, pomoc w doborze dodatków.

Bydgoszcz
tel. 604 136 353  

Studio

Wiza?ystka makija?e na ka?d? okazj? (?lubne, wieczorowe, do zdj??, filmowe, równie? malowanie dzieci farbkami).

Kalisz
ul. Wieniawskiego
tel. 605 133 419  

MA?GORZATA KONDRAT - WIZA?YSTKA

Profesjonalny makija? ?lubny i okoliczno?ciowy. Pracuj? na kosmetykach selektywnych - Dior, Chanel, Lancome... Wroc?aw i okolice. Atrakcyjne ceny. Serdecznie zapraszam

Wroc?aw
tel. 609 140 699  

Karina

?lubne Tipsy Akrylowe 80z?+malowanie i zdobienie GRATIS, dope?nienie 30z?, tipsy frenchowe 85z?, szeroka gama wzorów równie? ?lubnych i okoliczno?ciowych, Bardzo solidnie, ZAPRASZAM

Warszawa
tel. 503 803 686  

Agnieszka Adamczyk MAKE UP ARTIST

Charakteryzacja flmowa, teatralna, telewizyjna oraz fashion. Makija?e okoliczno?ciowe - ?lubne, korekcyjne,naturalne, studyjne, modowe, ekstrawaganckie. Body painting.

Warszawa
tel. 509 283 922  

MAKIJA?E

Makija?e ?lubne, okazjonalne, dzienne i wieczorowe na terenie Wroc?awia i okolicy

Wroc?aw
tel. 071 352 30 76  

Ma?gorzata Kenig - profesjonalny makija?

Wykonuj? profesjonalne makija?e ?lubne. Pracuj? na kosmetykach najwy?szej jako?ci. Dopilnuj? aby? w tym dniu czu?a si? pi?knie i wyj?tkowo!!!

Warszawa
tel. 605 417 577  

Agnieszka Zielonka-Irzy?ska

MAKIJA? okoliczno?ciowy: ?lubny: fotografia kolorowa, czarno-bia?a, makija? dobrany do typu urody, sukni, koloru dodatków.

Gda?sk
tel. 660 462 001  

Studio Urody Penelopa

Pe?en zakres us?ug fryzjerskich i kosmetycznych, makija?e ?lubne, wieczorowe i okoliczno?ciowe, stylizacja paznokci, masa?e (wyszczuplajacy, relaksacyjny etc.), solarium. Niedrogo i profesjonalnie.

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok.14
tel. 022 668 56 80  

znalezionych: 69 firm na 1 stronach